DA MỘC

DA THÀNH PHẨM

thông tin liên hệ
Mr. Mohammad Nuruzzaman
Director
0932 184 916 - 0913 880 720

Hotline
- 0913 880 720

Da bò thành phẩm

Da bò giả nền ( da rắn, trăn)
Da bò giả nền ( da rắn, tră...
Da bò giả nền ( da rắn, trăn)
Da bò giả nền ( da rắn, tră...
Da bò giả nền ( da rắn, trăn)
Da bò giả nền ( da rắn, tră...
Da bò giả nền ( da rắn, trăn)
Da bò giả nền ( da rắn, tră...
Da bò thành phẩm (A-D)
Da bò thành phẩm (A-D)
Da bò thành phẩm (sử dụng may áo) A-D
Da bò thành phẩm (sử dụng may áo...
Da bò thành phẩm A
Da bò thành phẩm A
Da bò thành phẩm A-D
Da bò thành phẩm A-D
Da bò thành phẩm( A-D)
Da bò thành phẩm( A-D)
Mẫu da bò ruột thành phẩm
Mẫu da bò ruột thành phẩm
Mẫu da bò thành phẩm (A) (2)
Mẫu da bò thành phẩm (A) (2)
Mẫu Da bò thành phẩm (A)
Mẫu Da bò thành phẩm (A)
Mẫu da bò thành phẩm (A-D)
Mẫu da bò thành phẩm (A-D)
Da bò ruột thành phẩm
Da bò ruột thành phẩm
Da bò thành phẩm
Da bò thành phẩm
Da bò thành phẩm
Da bò thành phẩm
Da thành phẩm  A-D
Da thành phẩm A-D
Da bò thành phẩm
Da bò thành phẩm
Da bò đen thành phẩm ( trắng mộc)
Da bò đen thành phẩm ( trắng m...
Da bò ruột thành phẩm TR (3)
Da bò ruột thành phẩm TR (3)
Da bò ruột thành phẩm TR
Da bò ruột thành phẩm TR
Da bò thành phẩm ( A-D)
Da bò thành phẩm ( A-D)
Da bò thành phẩm ( giả cá sấu) A - D
Da bò thành phẩm ( giả cá sấu) A...
Da bò thành phẩm ( may áo ) A
Da bò thành phẩm ( may áo ) A
Da bò thành phẩm (A) (2)
Da bò thành phẩm (A) (2)
Da bò thành phẩm (A) (4)
Da bò thành phẩm (A) (4)
Da bò thành phẩm (A)
Da bò thành phẩm (A)
Da bò thành phẩm (A-D) (2)
Da bò thành phẩm (A-D) (2)